استان هادراموت در یمن از بخش های بهداشت ، آموزش ، انرژی و آب سعودی پشتیبانی می کند

پاسخی بگذارید