ماه: فوریه 2021

X-Creator Challenge مهلت ثبت نام جهانی را برای شرکت در گروه راه حل های تجهیزات هوشمند برای نجات اضطراری و بلایا باز می کند

دو دسته چالش X-Creator نیاز به ایده های انقلابی در زمینه طراحی تجهیزات برای کمک به ماموریت های اضطراری و نجات / نجات در بلایایی مانند زلزله ، رانش زمین…

Continue Reading

X-Creator Challenge برای ارسال های جهانی که بر راه حل های تجهیزات هوشمند برای کمک به موارد اضطراری و بلایا متمرکز هستند ، باز می شود

در هر دو دسته چالش X-Creator ، ایده های پیشگامانه طراحی برای عملیات اضطراری و امداد و نجات پس از زلزله ، رانش زمین ، رانش گل و لای و…

Continue Reading