ماه: آوریل 2021

آنالیز Q1 COVID-19 برای بازار پیشرفته باتری اسید سرب شامل AHCZS ، Clarios و شرکت تولید باتری Crown | بیش از 3 میلیارد دلار رشد بین سالهای 2021-2025 پیش بینی شده است

شرکتها مراحل پاسخ ، بازیابی و تجدید را طی می کنند.گزارش نمونه رایگان ما را دانلود کنید بازار پیشرفته باتری اسید سرب شاهد یک خواهد بود منفی تأثیر در طول…

Continue Reading

قبل از انتصاب Razmilovic و Garry Flowers به ​​شورای مشورتی ، داشتن تجربه گسترده در زمینه تأمین مالی ، مهندسی و ساخت و ساز برای شرکت

قبل از رازمیلوویچ آنته 25 سال سابقه کار در بانکداری سرمایه گذاری با شرکتهای اصلی صنعت را دارد و متخصص مشتقات و ابزارهای مالی ساختاریافته و بیمه شده در بخشهای…

Continue Reading