برنامه Pen-Pal دانشجویان محلی را با کارمندان انرژی Aera مرتبط می کند

برنامه "pen-pal" که در پاییز سال 2019 شروع به کار کرد ، دانش آموزان را در آن زوج کرد امی اردوین کلاس هنرهای کلاس پنجم و ششم را با یک…

Continue Reading