دسته: CXP

شرکت چینی CECEP انرژی خورشیدی (ZhenJiang) در حال کشف مدل های جدید برای فروش ماژول ها در خارج از کشور است

صرفه جویی در انرژی خورشیدی Zhongshi و منابع (جیانگ سو. فناوری انرژی خورشیدی CECEP (ژجیانگ) در حال حاضر مسیرهای مهمی را برای ورود به چندین بازار نوظهور ، خصوصاً فیلیپین…

Continue Reading