صنعت حفاظت از محصولات اروپا تعهداتی را برای سال 2030 قائل شده است

تولید کنندگان سموم دفع آفات و سموم زیستی به طور مشترک به پیمان سبز متعهد می شونداروپا بروکسل، 7 سپتامبر 2020 / PRNewswire / - صنعت حفاظت از محصول اروپا…

Continue Reading