دسته: FNC

Haldex یک نسخه جدید کارگردانی جدید تقریباً را تکمیل کرده است. 4.4 میلیون سهم به صندوق های بازنشستگی AMF و درآمد AFA Försäkring درآمد حاصل از تقریبی. 157.2 میلیون SEK

STOCKHOLM، 11 مه سال 2020 / PRNewswire / - هیئت مدیره Haldex Aktiebolag (منتشر) ("Haldex" یا "شرکت") به موجب مجوز داده شده در جلسه عمومی سالانه 2019 تصمیم گرفته است…

Continue Reading