دسته: FNC

ACWA Power برای اولین پروژه مستقل انرژی باد مستقر در سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان سه قرارداد منعقد کرد

از جمله مهمترین توافقنامه های امضا شده توسط ACWA Power ، توسعه دهنده ، سرمایه گذار و بهره بردار برجسته سعودی تولید نیروگاه و آب شیرین کن در بازارهای با…

Continue Reading