دسته: LIC

AlgaEnergy و آزمایشگاه M2 توافق نامه همکاری استراتژیک جهانی برای توزیع و توسعه محصولات را امضا کردند

AlgaEnergy توزیع کننده انحصاری جهانی محصولات biocontrol آزمایشگاه M2 خواهد شد و در زمینه محصولات جدید کنترل بیماری برای کشاورزی با دانشمندان شرکت کبک همکاری خواهد کرد مادرید، اسپانیا و…

Continue Reading