دسته: PDT

ظرفیت بالابری برای جرثقیل خزنده XGC88000 XCMG برای تکمیل نصب راکتور هیدروژناسیون 2600 تنی در چین 10 روز قبل از برنامه

بزرگترین جرثقیل خزنده جهان که نشان CE را به خود اختصاص داده است ، دارای سه فناوری نوآورانه بین المللی و شش فناوری مشهور در جهان است و بیش از…

Continue Reading