دسته: PER

شركت جنوبي تغييرات رهبري در جورجيا و تنسي را به عنوان بخشي از راهبرد مداوم براي حمايت از مطالبات مشتري اعلام كرد

در نقش جدید خود ، باتسون نظارت بر امور خارجی ، ارتباطات شرکت ها ، بازاریابی ، خدمات به مشتریان ، روابط جامعه ، توسعه اقتصادی و امور زیست محیطی…

Continue Reading