دسته: PSF

Inspirotec، Inc. برای پاسخگویی به تقاضای وسیع دستگاه AirAnswers ™ Airborne COVID-19 Testing خود با پشتیبانی رهبر اندیشه جهانی ، دکتر Robert L. Murphy

شیکاگو، 15 سپتامبر 2020 / PRNewswire / - Inspirotec ، Inc برای پاسخگویی به تقاضای زیادی برای دستگاه آزمایش هوایی COVID-19 AirAnswers with با پشتیبانی رهبر اندیشه جهانی ، دکتر…

Continue Reading