همکاری جهانی مستقیم / مستقیم و GCL هوشمند انرژی راه اندازی مستقیم میدوست غربی جهانی برای پشتیبانی از شرکت های کوچک و متوسط

GCL (شنژن) Smart Energy Co. Ltd. که شرکت مادر GCL Group بزرگترین تولید کننده محصولات فتوولتائیک (پانل خورشیدی) در جهان است. همچنین این شرکت برتر صنعت فناوری سبز است چین…

Continue Reading