دسته: SHA

صندوق انرژی آب ، قصد خود را برای راه اندازی پیشنهاد خرید سهام تحت حمایت سهامداران برای به دست آوردن 52.5 میلیون سهم شرکت Osum Oil Sands Corp. ، ایجاد راهی روشن برای مالکیت کامل Osum اعلام کرد.

کالگری ، AB، 2 نوامبر 2020 / PRNewswire / - صندوق انرژی آبخیز ("WEF") امروز قصد خود را برای شروع پیشنهاد رسمی تسخیر ("پیشنهاد") از طریق یک شرکت تابعه از…

Continue Reading