دسته: STP

CUB از مصرف کنندگان ایلینوی می خواهد که برای دسترسی به حمایت از حقوق مصرف کننده با برنامه های خود تماس بگیرند

شیکاگو، 25 مارس 2021 / PRNewswire / - هیئت تسهیلات Citizens (CUB) روز پنجشنبه اصرار کرد ایلینوی مصرف کنندگان بلافاصله با شرکت های تاسیساتی خود تماس بگیرند تا از حمایت…

Continue Reading

ایمر ایلینویز از کمیسیون تجارت ایلینوی درخواست می کند تا از مشتریان پایین کشور در برابر افزایش هزینه های غیر ضروری محافظت کند

COLLINSVILLE ، بیماری.، 30 سپتامبر 2020 / PRNewswire / - ایمر ایلینوی از کمیسیون تجارت ایلینوی (ICC) خواسته است تا با رعایت یک ضمانت مهم مصرف کننده که به منظور…

Continue Reading