ساخت دانشکده بازرگانی HVAC ساخت لیموناد پاندمیک ظرفیت آموزش جانبازان در حین تعطیلی را افزایش می دهد

WEATHERFORD ، تگزاس، 24 آوریل 2020 / PRNewswire / - آکادمی تکنسین ایده آل (PTA) در حال ساخت لیموناد همه گیر است.علیرغم تعطیلی تمام مدارس صنفی با دستور اجرایی ،…

Continue Reading