دسته: WOM

ساخت الکای جایزه ویژوال 2020 را از بنیاد WomenCorporateDirectors (WCD) برای رهبری و مدیریت یک شرکت خصوصی دریافت می کند

GROVE DOWNERS ، Ill.، 29 ژوئیه سال 2020 / PRNewswire / - الکای خوشحال است که توسط بنیاد WomenCorporateDirectors (WCD) به عنوان یکی از چهار جایزه افتخاری برای جایزه بینایی…

Continue Reading