دسته: WOM

گروه کار و آموزش ، SheWorks! و شریک عضو پارلمان اروپا Polaris برای آموزش زنان دارای مهارت برای اشتغال جهانی و اتصال آنها با فرصت های شغلی از راه دور

CRANSTON ، R.I.، 5 مارس 2021 / PRNewswire / - اداره کار و آموزش رود آیلند (DLT) ، او کار می کند!، یک شرکت تأثیرات اجتماعی متمرکز بر توانمند سازی…

Continue Reading

ساخت الکای جایزه ویژوال 2020 را از بنیاد WomenCorporateDirectors (WCD) برای رهبری و مدیریت یک شرکت خصوصی دریافت می کند

GROVE DOWNERS ، Ill.، 29 ژوئیه سال 2020 / PRNewswire / - الکای خوشحال است که توسط بنیاد WomenCorporateDirectors (WCD) به عنوان یکی از چهار جایزه افتخاری برای جایزه بینایی…

Continue Reading