کاغذ سفید الکتریکی جدید لینکلن نشان می دهد که چگونه پیشرفت ها در تولید افزودنی مبتنی بر سیم ، چالش های مشترک تولید صنعتی را حل می کند

نقص یا خرابی قطعاتی که برای تعویض یا تعمیر آنها دشوار است. مدت زمان طولانی منجر به ریخته گری و فرجنج قطعات جدید ، ابزارآلات یا نمونه های اولیه. هزینه…

Continue Reading