برچسب: دانلود فیلم جدید

شکستن نیروی زمینی نیروی دریایی NORESCO و ایالات متحده بر روی سیستم تولید همزمان برای تقویت مقاومت در پایگاه دریایی زیر دریایی New London

CAPT تاد مور، فرمانده فرمانده ، SUBASE NLON ، میزبان این رویداد بود و در اظهارات تحویل خود گفت: "این پروژه های تولید مثل و میکروگرید انرژی الکتریکی قابل اطمینان…

Continue Reading